Termeni şi condiţii
Veritel.ro are un caracter exclusiv informativ. Acurateţea rezultatelor căutării depinde de datele furnizate de operatori, de cele introduse de utilizatori privind consumul estimat, de presupunerile utilizate de algoritmul de calcul şi de aproximările rezultate din datele statistice utilizate.
 
Prin utilizarea Veritel.ro, vizitatorii confirmă luarea la cunoştinţă, înţelegerea şi acceptarea Termenilor şi condiţiilor şi a informaţiilor din secţiunea Cum funcţionează.
 
Rezultatele generate de Veritel.ro nu reprezintă o recomandare a ANCOM sau a unui operator în vederea încheierii unui contract.
 
Informaţiile oferite de Veritel.ro privind planurile tarifare sunt furnizate de către operatori, iar corectitudinea lor este în exclusivitate responsabilitatea acestora.
 
Astfel, deşi Autoritatea depune eforturi semnificative şi permanente pentru a asigura corectitudinea informaţiilor disponibile pe site, dat fiind faptul că acestea sunt în întregime proprietatea furnizorilor, ANCOM nu poate oferi nicio garanţie sau asigurare, exprese ori implicite, în ceea ce priveşte acurateţea informaţiilor conţinute de Veritel.ro, ori în ceea ce priveşte rezultatele finale generate de aplicaţie.
 
Deşi ANCOM verifică şi aprobă publicarea fiecărei oferte, iar operatorii au obligaţia, conform prevederilor legale, să introducă orice ofertă nouă sau modificare a uneia existente în termen de 4 zile de la apariţia sa, pentru verificarea acurateţei informaţiilor şi a disponibilităţii ofertelor la punctele de prezenţă ale operatorilor, vă recomandăm să solicitaţi informaţii suplimentare direct de la aceştia.
 
Informaţiile privind planurile tarifare şi condiţiile contractuale sunt generale, dar pot avea şi caracteristici particulare, de la caz la caz. Anumite oferte, precum cele cu termen de valabilitate foarte scurt sau cele personalizate, nu sunt disponibile pe Veritel.ro, compararea unor oferte care nu au caracteristici general valabile fiind greu de realizat. De asemenea, caracterul promoţional al unor oferte este descris la rubrica Promoţie. Fiecare ofertă conţine un link către pagina de internet a operatorului, de unde utilizatorii pot obţine informaţii suplimentare. De asemenea, pentru clarificarea oricăror nelămuriri legate de o anumită ofertă sau obţinerea de informaţii personalizate, este necesară contactarea operatorilor.
 
Unele oferte comerciale prezentate pot fi destinate unei anumite categorii de utilizatori (de exemplu, clienţi noi sau persoane cu dizabilităţi) sau pot fi valabile doar pentru o anumită arie geografică (de exemplu, oferte destinate anumitor localităţi, promoţii valabile doar între anumite ore sau la anumite puncte de comercializare). Asiguraţi-vă că vă încadraţi în termenii şi condiţiile ofertei pe care o selectaţi.
 
ANCOM nu răspunde de eventuale pierderi, costuri, procese, cheltuieli sau alte asemenea prejudicii, în cazul în care acestea sunt cauzate direct sau indirect de utilizarea informaţiilor disponibile pe Veritel.ro.
 
De asemenea, ANCOM nu este răspunzătoare pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării site-ului sau pentru cele rezultate din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
 
ANCOM îşi rezervă dreptul de a modifica Termenii şi condiţiile în orice moment, fără o notificare prealabilă. Este responsabilitatea utilizatorilor Veritel.ro să parcurgă periodic informaţiile postate.
Confidenţialitatea şi prelucrarea datelor personale
Utilizatorii veritel.ro pot să îşi creeze gratuit un cont de utilizator pe site. Crearea unui cont permite salvarea rezultatelor propriilor căutări de oferte.
 
Crearea contului de utilizator presupune înregistrarea unei adrese de e-mail valide şi alegerea unui nume de utilizator şi a unei parole.
 
Utilizatorul trebuie să păstreze confidențialitate credențialelor de acces (adresa de e-mail transmisă și parola asociată). De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către terţe persoane, din orice motive.
 
Numele de cont şi adresele de e-mail vor fi stocate de ANCOM doar în vederea oferirii acestor facilităţi, până la cererea de ștergere. După această perioadă, datele personale înregistrate vor fi șterse.
 
ANCOM respectă dreptul persoanelor la protecţia datelor cu caracter personal şi prelucrează datele dumneavoastră personale, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
Toate datele cu caracter personal pe care o persoană le va furniza în timpul folosirii aplicaţiei vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost furnizate, mentionat mai sus (salvarea rezultatelor propriilor căutări de oferte). ANCOM nu va transmite date cu caracter personal niciunei terţe persoane/entităţi, decât dacă transmiterea acestora este o obligaţie impusă de lege.
 
ANCOM nu va colecta date cu caracter personal în scopuri comerciale sau în alte scopuri decât cel menționat mai sus. Informaţiile care vor fi furnizate de utilizatori atunci când accesează veritel.ro vor fi folosite de ANCOM numai în scopuri statistice.
 
Orice informaţie cu caracter tehnic, care nu poate fi asociată cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, nu constituie dată cu caracter personal în sensul legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
 
Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, opoziție la prelucrare, precum și de portabilitate a datelor, în condițiile prevăzute de dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă ANCOM. Informațiile de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ANCOM sunt disponibile pe pagina de internet a instituției, la secțiunea „Contact”. Plângerile privind condițiile de prelucrare a datelor se pot transmite Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, http://www.dataprotection.ro).
 
Acest website foloseşte cookie-uri.
Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
 
În general, browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi opţiunea de ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
 
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteţi seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.
 
Dezactivarea şi refuzul de a primi cookieuri pot face anumite pagini impracticabile sau dificil de accesat şi folosit.
Disclaimer
Veritel.ro are un caracter exclusiv informativ. Acurateţea rezultatelor căutării depinde de datele furnizate de operatori, de cele introduse de utilizatori privind consumul estimat, de presupunerile utilizate de algoritmul de calcul şi de aproximările rezultate din datele statistice utilizate. Prin utilizarea Veritel.ro, vizitatorii confirmă luarea la cunoştinţă, înţelegerea şi acceptarea Termenilor şi condiţiilor şi a informaţiilor din secţiunea Cum funcţionează.