Cum funcţionează Veritel.ro?
Primul pas pentru utilizarea aplicaţiei este să alegi categoria de servicii pentru care doreşti să compari ofertele disponibile pe piaţă. Poţi alege dintre:
 • Telefonie mobilă și internet pe mobil
 • Telefonie fixă
 • Internet pe laptop
 • Internet fix
 • Pachete de servicii
 
După ce ai selectat serviciul, în pagina nou deschisă ai posibilitatea:
 
- să introduci pentru fiecare serviciu numărul de unităţi (minute, SMS, MMS, MB etc.) pe care estimezi că le consumi lunar sau zilnic. În cazul în care alegi servicii de tip „Roaming”, va trebui să introduci şi ţara de destinaţie. Poţi modifica valorile introduse sau le poţi şterge dacă te-ai răzgândit.
 
- în cazul în care alegi servicii de telefonie, poţi selecta un comportament de consum prestabilit (Ocazional, Mediu, Intensiv), caz în care anumite valori de consum afişate sunt prestabilite. Aceste valori sunt calculate pe baza datelor statistice furnizate semestrial de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice către ANCOM. Poţi modifica aceste valori dacă ele nu sunt apropiate de consumul tău estimat.
 
- în cazul serviciilor de telefonie fixă şi internet fix, este necesar să selectezi şi localitatea în care doreşti să utilizezi serviciul.
 
Înainte de a da comanda de căutare, trebuie să citeşti termenii şi condiţiile de utilizare şi să confirmi că ai înţeles cum funcţionează sistemul prin bifarea casetei corespunzătoare.
 
După afişarea rezultatelor, poţi deschide fiecare ofertă în parte să o analizezi, poţi salva lista de oferte rezultate într-un document PDF, sau poţi relua căutarea folosind doar ofertele operatorilor pe care îi selectezi.
Prezumţiile folosite de sistem
Ţinând cont de comportamentele de consum diferite ale utilizatorilor şi existenţa unor planuri tarifare diferite şi complexe, sistemul foloseşte nişte presupuneri pentru stabilirea unor elemente comune, necesare comparării ofertelor.
 
Abonament şi cartele preplătite:
Algoritmul foloseşte prezumţia că unităţile (minute, SMS, MB etc.) estimate sunt utilizate uniform în perioada de referinţă (luna de 30 zile) şi astfel sunt distribuite egal. Dacă alegi să introduci un consum zilnic, sistemul înmulţeşte valorile introduse cu 30 pentru a obţine un consum lunar.
 
În cazul cartelelor preplătite:
- încărcările necesare pentru acoperirea consumului estimat sunt toate de acelaşi fel (ale aceleiaşi oferte). De exemplu, în cazul în care consumul estimat nu poate fi acoperit de o încărcare de 4 Euro, sistemul va adăuga numărul necesar de încărcări de 4 Euro pentru a acoperi în totalitate acel consum.
- sistemul foloseşte prezumţia că ofertele comerciale pot permite ca (extra)opţiunile cu unităţi incluse aferente cartelelor să fie reîncărcate (activate) şi de mai multe ori într-o lună.
 
Unele oferte au preţuri unitare ale serviciilor diferite pentru apelurile în reţea sau în afara reţelei, dar şi în funcţie de ora şi ziua utilizării serviciilor (în week-end sau în timpul săptămânii, în orele de vârf sau în afara orelor de vârf). De aceea este indicat să iei în calcul şi aceste variabile când estimezi un consum. Totuşi, dacă nu introduci şi aceste valori, sistemul va repartiza automat unităţile de consum, pe baza unei chei de distribuţie comune tuturor ofertelor.
 
Exemplu: Dacă estimezi că foloseşti 500 de minute în reţea pe lună pentru serviciul de telefonie fixă, dar nu introduci valori proprii de consum pe intervale orare, sistemul le va distribui automat astfel:
- consum minute în afara orelor de vârf: 325 = 500 x 0.65 (coeficient de distribuţie)
- consum minute în orele de vârf: 175 = 500 x 0.35 (coeficient de distribuţie)
Algoritm de calcul
Pentru compararea ofertelor, sistemul realizează următoarele operaţiuni:
 • din totalitatea ofertelor, selectează acele oferte care respectă criteriile introduse de tine şi care conţin toate serviciile pentru care ai estimat un consum;
 • ordonează lista ofertelor selectate strict în ordinea crescătoare a costului total al fiecărei oferte pentru consumul tău;
 • afişează lista primelor 25 de costuri (chiar dacă la acelaşi preţ se regăsesc mai multe oferte).
 
Costul total este obţinut astfel:
- Pentru abonamente: (prețul fix + cost variabil) + TVA
- Pentru pachete: (preț fix pachet + cost variabil pachet) +TVA
 
Prețul fix al unei oferte este calculat din valoarea fără TVA a:
 • abonamentului lunar (pentru abonamente simple)
 • creditului (pentru cartele simple)
 • abonamentului lunar pentru un pachet
 • pentru ofertele compuse
 • - abonament + tarifele lunare ale uneia sau mai multor (extra)opțiuni
  - credit cartelă + (extra)opțiuni [suma prețurilor (extra)opțiunilor dacă valoarea creditelor încărcate este mai mică sau, dacă este mai mare, preţul creditelor încărcate].
 
Costul variabil
Costul variabil este calculat pe baza estimărilor de consum introduse de tine pentru fiecare serviciu în parte şi pe baza preţurilor unitare ale serviciilor stabilite de operatori.
 
- Pentru cartele, costul total este compus din valoarea primei încărcări minime necesare activării opţiunilor, la care se adaugă valoarea încărcărilor următoare dacă estimarea de consum nu a fost acoperită de valoarea primei încărcări. Încărcările următoare pot implica activarea opţiunilor (dacă sunt necesare) şi dacă oferta comercială permite activarea acestora de mai multe ori într-o lună. Dacă nu sunt opţiuni implicate, costul cartelei este dat de costul de încărcare, înmulţit cu numărul de încărcări necesare pentru a acoperi consumul estimat.
 
Exemplu practic de calcul pentru o ofertă de abonament, la care se adaugă o (extra)opţiune
Servicii selectate pentru care s-a estimat un consum
Nr. Nume serviciu Consum lunar estimat
1 Serviciul A 100 unități
2 Serviciul B 500 unități
3 Serviciul C 200 unități
4 Serviciul F 10 unități
Caracteristicile ofertei analizate:
Abonament, preț lunar: 10 Euro
(Extra)opțiune, preț: 2 Euro,se aplică mai întâi tarifele aferente (extra)opţiunii
Nr. Ordine
consum
Tip contract Nume serviciu Tarif/unitate
1 1 Abonament Serviciul A 0,10 Euro
2 1 Abonament Serviciul B 0,20 Euro
3 1 Abonament Serviciul C 0,18 Euro
4 2 (Extra)opțiune Serviciul C 0,15 Euro
5 1 Abonament Serviciul D 0,16 Euro
6 1 Abonament Serviciul E 0,20 Euro
7 2 (Extra)opțiune Serviciul F 0,50 Euro
Unități incluse
Nr. Ordine de
consum
Grup Unități incluse
lunar
1 1 Serviciul A și serviciul B 50
2 2 Serviciul B și serviciul C 500
3 3 Serviciul C 10
4 4 Serviciul D 5
 
 1. Sistemul determină grupurile de unități incluse în ofertă
 2. Grupul este caracterizat de:
  - mai multe servicii incluse
  - un număr total de unități incluse
  - o anumită ordine de consum
 3. Sistemul alege primul grup (în funcţie de ordinea de consum stabilită)
 4. Alege
  Ordine Grup Unități incluse
  1 Serviciul A și serviciul B 50
 5. Sistemul determină ponderea serviciilor estimate care sunt în acest grup
 6. Serviciul estimat Consum lunar estimat Pondere
  Serviciul A 100 unități Pondere serviciu A =100/600=0,1666
  Serviciul B 500 unități Pondere serviciu B =500/(600)=0,8333
  Total (50 incluse) 600 unități estimate
 7. Sistemul calculează consumul fiecărui serviciu estimat din acest grup
 8. Serviciul estimat Consum lunar estimat Pondere Consum din primul grup
  Serviciul A 100 unități 0,1666 0,1666 x 50=8,33
  Serviciul B 500 unități 0,8333 0,8333 x 50=41,665
  Total (50 incluse) 600 unități estimate
 9. Sistemul calculează câte unități estimate au mai rămas de alocat pentru fiecare serviciu estimat din grup
 10. Serviciul estimat Consum lunar estimat Pondere Consum din primul grup Unități rămase
  Serviciul A 100 unități 0,1666 8,33 100-8,33=91,67
  Serviciul B 500 unități 0,8333 41,665 500-41,665=458,335
  Total (50 incluse) 600 unități estimate
 11. Sistemul trece la următorul grup cu unități incluse (conform ordinii de consum) și reia algoritmul de calcul anterior
 12. Ordine Grup Unități incluse
  2 Serviciul B și serviciul C 500

  Serviciul estimat Consum lunar estimat Pondere Consum din al doilea grup Unități rămase
  Serviciul B 458,335 unități 0,6962(calculată ca mai sus) 348,1013 110,2321
  Serviciul C 200 unități 0,3037(calculată ca mai sus) 151,8987 48,1013
  Total (500 incluse) 658,335 unități

  Ordine Grup Unități incluse
  3 Serviciul C 10

  Serviciul estimat Consum lunar estimat Pondere Consum din al doilea grup Unități rămase
  Serviciul C 48,1013 unități 1(calculată ca mai sus) 10 38,1013
  Total (10 incluse) 48,1013 unități

  Ordine Grup Unități incluse
  4 Serviciul D 5
  Acest grup nu se include în calcul pentru că utilizatorul nu a estimat consum pentru serviciul D
 13. După parcurgerea tuturor grupurilor determinate, sistemul calculează costul depășirii și al serviciilor ce nu sunt incluse în niciun grup
 14. Nr. Nume serviciu Consum estimat Consum din
  unitățile
  incluse
  Consum rămas Preț unitar Cost variabil
  1 Serviciul A 100 unități 8,33 91,67 0,1 Euro 9,167
  2 Serviciul B 500 unități 348,1013 110,2321 0,2 Euro 22,0464
  3 Serviciul C 200 unități 70,74 38,1013 0,15 Euro 5,7152
  4 Serviciul F 10 unități 0 10 0,5 Euro 5
 15. Sistemul calculează costul variabil total prin adunarea costurilor de la punctul 7.
 16. Cost total variabil = 41,9283
 
Astfel, pentru această ofertă, costul total lunar estimat va fi compus din:
costul fix (valoare abonament+extraopţiune) + costul total variabil
10 Euro + 2 Euro + 41,92 Euro = 53,92 Euro + TVA (24%) = 66,87 Euro
În lista cu rezultatele comparării se va regăsi şi oferta cu acest cost total, pe poziţia corespunzătoare, dacă nu sunt identificate alte 25 de oferte cu costuri mai mici.