Ce este Veritel.ro?
În fiecare zi, utilizatorii sunt anunţaţi despre o multitudine de noi oferte de telefonie şi internet. Aceste oferte sunt tot mai complexe, nu numai pentru că includ termeni tehnici, ci şi pentru că pun „la pachet” mai multe servicii, cantităţi fixe şi variabile, bonusuri, opţiuni şi echipamente.
 
Cu Veritel.ro, ANCOM vine să ajute utilizatorii să ia cele mai bune decizii pe piaţa de comunicaţii, oferindu-le posibilitatea de a compara ofertele de telefonie fixă, mobilă şi internet existente pe piaţă înainte de a alege un anume furnizor sau o anume ofertă.
 
Veritel.ro este o aplicaţie interactivă care realizează, pe baza opţiunilor introduse de utilizatori, analize comparative ale planurilor tarifare existente pe piaţă, oferind un clasament al celor mai avantajoase oferte din punct de vedere al preţului.
 
Ceea ce diferenţiază Veritel.ro de alte aplicaţii de acest tip este faptul că este rezultatul aplicării deciziei ANCOM nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de comunicaţii electronice destinate publicului. Una dintre prevederile acestui act normativ impune furnizorilor de servicii de telefonie şi acces la internet în bandă largă să pună la dispoziţia ANCOM informaţiile necesare pentru ca Autoritatea să realizeze un portal de internet care să permită compararea tarifelor şi condiţiilor oferite de furnizori, prin intermediul unei aplicaţii interactive. În plus, furnizorii au obligaţia să introducă în baza de date a aplicaţiei orice nouă ofertă comercială şi orice modificare a unor oferte existente în termen de 4 zile lucrătoare de la data lansării sau a modificării acestora.
 
Dintre toate ofertele de telefonie şi acces la internet introduse de operatori în baza de date, Veritel.ro le alege pe acelea care respectă criteriile selectate de utilizator şi care conţin cel puţin serviciile pentru care utilizatorul şi-a estimat consumul. Sistemul ordonează lista ofertelor selectate, strict în ordinea crescătoare a preţului fiecărei oferte.
 
Pe baza informaţiilor obţinute astfel, utilizatorii sau potenţialii utilizatori pot face o alegere în cunoştinţă de cauză, atât în ceea ce priveşte furnizorul, cât şi în ceea ce priveşte o anumită ofertă de servicii.
 
Sistemul nu ia în calcul ofertele negociate/personalizate, ci doar ofertele publice pentru serviciile de telefonie fixă, telefonie mobilă şi internet pe mobil, internet fix sau internet pentru tabletă sau laptop, precum şi pentru pachetele compuse din aceste servicii.
 
De asemenea, pentru a fi posibilă comparaţia între planuri tarifare diferite şi complexe, anumite oferte (precum cele cu o valabilitate mai mică de 30 de zile) nu pot fi incluse în aplicaţie. De asemenea, pentru a păstra relevanţa rezultatelor, aplicaţia combină o ofertă cu cel mult 5 extraopţiuni pentru a returna ofertele cele mai potrivite criteriilor introduse.
 
Pe de altă parte, deşi preţul este esenţial în alegerea unei oferte, ANCOM sfătuieşte utilizatorii să nu ignore celelalte elemente importante ale ofertelor comerciale prezentate, cum ar fi:
  • gradul de acoperire,
  • calitatea serviciului,
  • disponibilitatea şi calitatea serviciului de relaţii cu clienţii,
  • termenele de instalare şi activare a serviciilor,
  • echipamentele terminale şi alte servicii (de exemplu, televiziune) oferite împreună cu serviciul pentru care s-a solicitat căutarea.
Proiectul "Aplicaţie online pentru compararea ofertelor de comunicaţii destinate utilizatorilor finali" este implementat de ANCOM în cadrul operaţiunii 1 "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare" a Domeniului Major de Intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice" din Axa Prioritară 3 "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" aferente Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea asistenţei nerambursabile acordată este de 886.198,32 lei.
ANCOM este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro şi www.portabilitate.ro.