Termeni şi condiţii
Veritel.ro are un caracter exclusiv informativ. Acurateţea rezultatelor căutării depinde de datele furnizate de operatori, de cele introduse de utilizatori privind consumul estimat, de presupunerile utilizate de algoritmul de calcul şi de aproximările rezultate din datele statistice utilizate.
 
Prin utilizarea Veritel.ro, vizitatorii confirmă luarea la cunoştinţă, înţelegerea şi acceptarea Termenilor şi condiţiilor şi a informaţiilor din secţiunea Cum funcţionează.
 
Rezultatele generate de Veritel.ro nu reprezintă o recomandare a ANCOM sau a unui operator în vederea încheierii unui contract.
 
Informaţiile oferite de Veritel.ro privind planurile tarifare sunt furnizate de către operatori, iar corectitudinea lor este în exclusivitate responsabilitatea acestora.
 
Astfel, deşi Autoritatea depune eforturi semnificative şi permanente pentru a asigura corectitudinea informaţiilor disponibile pe site, dat fiind faptul că acestea sunt în întregime proprietatea furnizorilor, ANCOM nu poate oferi nicio garanţie sau asigurare, exprese ori implicite, în ceea ce priveşte acurateţea informaţiilor conţinute de Veritel.ro, ori în ceea ce priveşte rezultatele finale generate de aplicaţie.
 
Deşi ANCOM verifică şi aprobă publicarea fiecărei oferte, iar operatorii au obligaţia, conform prevederilor legale, să introducă orice ofertă nouă sau modificare a uneia existente în termen de 4 zile de la apariţia sa, pentru verificarea acurateţei informaţiilor şi a disponibilităţii ofertelor la punctele de prezenţă ale operatorilor, vă recomandăm să solicitaţi informaţii suplimentare direct de la aceştia.
 
Informaţiile privind planurile tarifare şi condiţiile contractuale sunt generale, dar pot avea şi caracteristici particulare, de la caz la caz. Anumite oferte, precum cele cu termen de valabilitate foarte scurt sau cele personalizate, nu sunt disponibile pe Veritel.ro, compararea unor oferte care nu au caracteristici general valabile fiind greu de realizat. De asemenea, caracterul promoţional al unor oferte este descris la rubrica Promoţie. Fiecare ofertă conţine un link către pagina de internet a operatorului, de unde utilizatorii pot obţine informaţii suplimentare. De asemenea, pentru clarificarea oricăror nelămuriri legate de o anumită ofertă sau obţinerea de informaţii personalizate, este necesară contactarea operatorilor.
 
Unele oferte comerciale prezentate pot fi destinate unei anumite categorii de utilizatori (de exemplu, clienţi noi sau persoane cu dizabilităţi) sau pot fi valabile doar pentru o anumită arie geografică (de exemplu, oferte destinate anumitor localităţi, promoţii valabile doar între anumite ore sau la anumite puncte de comercializare). Asiguraţi-vă că vă încadraţi în termenii şi condiţiile ofertei pe care o selectaţi.
 
ANCOM nu răspunde de eventuale pierderi, costuri, procese, cheltuieli sau alte asemenea prejudicii, în cazul în care acestea sunt cauzate direct sau indirect de utilizarea informaţiilor disponibile pe Veritel.ro.
 
De asemenea, ANCOM nu este răspunzătoare pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării site-ului sau pentru cele rezultate din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
 
ANCOM îşi rezervă dreptul de a modifica Termenii şi condiţiile în orice moment, fără o notificare prealabilă. Este responsabilitatea utilizatorilor Veritel.ro să parcurgă periodic informaţiile postate.
Confidenţialitatea datelor
Utilizatorii Veritel.ro pot să îşi creeze gratuit un cont de utilizator pe site. Crearea unui cont permite salvarea rezultatelor propriilor căutări de oferte, abonarea la newsletter şi utilizarea forumului de discuţii din cadrul site-ului.
 
Crearea contului de utilizator presupune înregistrarea unei adrese de e-mail valide şi alegerea unui nume de utilizator şi a unei parole.
 
Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra adresei de e-mail şi a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către terţe persoane, din orice motive.
 
Numele de cont şi adresele de e-mail vor fi stocate de ANCOM doar în vederea oferirii acestor facilităţi.
 
ANCOM respectă dreptul persoanelor la protecţia datelor cu caracter personal şi nu va prelucra astfel de date prin Veritel.ro fără acordul persoanei vizate.
Orice informaţie cu caracter personal va fi tratată cu respectarea normelor de securitate şi confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Toate datele cu caracter personal pe care o persoană le va furniza în timpul folosirii aplicaţiei vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost furnizate. ANCOM nu va transmite date cu caracter personal unei terţe persoane decât dacă transmiterea acestora este o obligaţie impusă de lege.
 
ANCOM nu va colecta date cu caracter personal în scopuri comerciale.
 
Informaţiile care vor fi furnizate de utilizatori atunci când accesează Veritel.ro vor fi folosite de ANCOM numai în scopuri statistice.
 
Orice informaţie cu caracter tehnic, care nu poate fi asociată cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, nu constituie date cu caracter personal în sensul legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
Acest website foloseşte cookie-uri.
Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
 
În general, browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi opţiunea de ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
 
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteţi seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.
 
Dezactivarea şi refuzul de a primi cookieuri pot face anumite pagini impracticabile sau dificil de accesat şi folosit.
Disclaimer
Veritel.ro are un caracter exclusiv informativ. Acurateţea rezultatelor căutării depinde de datele furnizate de operatori, de cele introduse de utilizatori privind consumul estimat, de presupunerile utilizate de algoritmul de calcul şi de aproximările rezultate din datele statistice utilizate. Prin utilizarea Veritel.ro, vizitatorii confirmă luarea la cunoştinţă, înţelegerea şi acceptarea Termenilor şi condiţiilor şi a informaţiilor din secţiunea Cum funcţionează.
Reguli utilizare forum
Prin intermediul forumului, utilizatorii pot transmite opinii, sugestii sau orice fel de informaţii referitoare la Veritel.ro.
 
Folosirea forumului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos şi a politicii de confidenţialitate.
 
Pe măsură ce apar situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, ANCOM poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor forumului Veritel.ro.
 
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea forumului pentru a le putea consulta în orice moment.
 
În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, utilizatorii pot renunţa la accesarea forumului.
 
ANCOM va depune toate diligenţele rezonabile pentru realizarea scopului forumului, dar nu îşi asumă responsabilitatea privind conţinutul mesajelor/informaţiilor transmise de utilizatori.
 
Este interzisă încălcarea dreptului de autor aparţinând terţilor, prin intermediul forumului.
 
Utilizatorilor le este interzis să publice prin intermediul forumului mesaje al căror conţinut:
  • este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în măsură să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relaţii sociale, dar nu numai;
  • promovează oferte comerciale;
  • include informaţii cu caracter politic;
  • nu corespunde (din punctul de vedere al ANCOM) scopului forumului.
 
Utilizatorilor le este interzis să creeze şi/sau să folosească mai multe conturi ("clone").
 
În cazurile în care ANCOM apreciază că un utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului forumului, administratorul poate restricţiona accesul utilizatorului. Restricţionarea poate consta în ştergerea mesajelor al căror conţinut nu respectă termenii şi condiţiile forumului şi/sau suspendarea temporară sau permanentă a contului şi a tuturor informaţiilor pe care le conţine. Restricţionarea accesului utilizatorului poate fi precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea ANCOM.
 
ANCOM nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care forumul nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau în cazul în care va decide încetarea furnizării serviciului.